โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรนิษา ศิรบุรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0878558158
อีเมล์ : suprajerd@hotmail.com

นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง
ครู คศ.1