โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 21) 27 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 18) 27 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 15) 27 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 16) 27 มี.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 11 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 57) 04 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 67) 04 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 55) 04 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 76) 18 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 86) 14 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 83) 14 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 85) 14 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 141) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 136) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 128) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 140) 02 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 140) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 145) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 125) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 126) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 132) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 136) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 126) 06 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 145) 01 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 154) 26 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ไม่พนันก็มันส์ได้ (อ่าน 160) 22 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 166) 20 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 160) 15 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 187) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 187) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 196) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 197) 28 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 241) 15 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 280) 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 251) 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 292) 01 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 300) 01 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 299) 26 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 309) 26 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 338) 28 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 328) 22 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 326) 22 ก.ค. 65
สอบวัดสอบวัดผลกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 315) 19 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 306) 12 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 319) 12 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 338) 16 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 344) 16 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 320) 13 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 311) 13 มิ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 317) 13 มิ.ย. 65