โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.07 KB