โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รวบรวมโดย คุณครูนุรักษ์ บุญร่วม รักษาการ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB