โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ 55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  
ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230


เบอร์โทรศัพท์ 042704938 เบอร์โทรสาร 042707938

Email : trsc.ac.th@hotmail.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนท่าแร่ศึกษา-104739731014763/