โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เรื่อง รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) (อ่าน 5) 12 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11) 10 พ.ค. 64
สพฐ.แจ้ง​​ร.ร.ที่จัดกิจกรรมเชิงบวกเป็นแบบอย่างได้​ 4​ ด้านคือ​ ประชาธิปไตย​, สิ่งแวดล้อม​ ความปลอดภัย, และด้าน​ยาเสพติด (อ่าน 6) 07 พ.ค. 64
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกและรายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 34) 29 เม.ย. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก/มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 31) 29 เม.ย. 64
การเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 17) 28 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานทำความสะอาด) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (อ่าน 85) 21 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 43) 20 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (อ่าน 75) 14 เม.ย. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ฉบับที่ 12 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 48) 13 เม.ย. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ฉบับที่ 13 กีฬาจตุรมิตรเกมส์ (อ่าน 50) 13 เม.ย. 64
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 (อ่าน 55) 02 เม.ย. 64
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 (อ่าน 58) 02 เม.ย. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 72) 17 มี.ค. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 75) 17 มี.ค. 64
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กิจกรรมอบรมโครงการ 3 ป ห่างไกลบุหรี่ (อ่าน 78) 17 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 70) 16 มี.ค. 64
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เรือง มอบทุน กสศ 2/2563 (อ่าน 109) 05 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 74) 02 มี.ค. 64
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (อ่าน 110) 16 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรีย (อ่าน 165) 05 ก.พ. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ เพิ่มเติม 12-17 มกราคม 2564 (อ่าน 193) 10 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ (อ่าน 207) 07 ม.ค. 64
จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 187) 07 ม.ค. 64
6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (อ่าน 179) 07 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง มาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2563 (อ่าน 266) 04 ม.ค. 64
เรื่องหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 198) 23 ธ.ค. 63
5 ธันวาคม (อ่าน 212) 05 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 232) 26 พ.ย. 63
เรื่องหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 261) 30 ต.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 272) 15 ต.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 220) 15 ต.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 316) 18 ส.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 402) 21 มิ.ย. 63
สพม.23แจ้งประชาสัมพนธ์ผลการวิเคราะห์มูลไส้เดือน (อ่าน 470) 08 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง การรับรายงานและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับช (อ่าน 541) 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 607) 19 มี.ค. 63
ส่วนปกแผนปฏิบัติการ (อ่าน 486) 07 ก.พ. 63
A. ประมาณการ 63 (อ่าน 435) 07 ก.พ. 63
B. บทนำ (อ่าน 352) 07 ก.พ. 63