โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร ผ่านการประเมินรับรองความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำโดยนายนุรักษ์ บุญร่วม รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงบประมาณและแผนงาน

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมินรับรองความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(Health Literate School) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,11:26   อ่าน 161 ครั้ง