โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูพาน และบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ในการเปิดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ (สาขาการค้าปลีก) ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำโดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูพาน และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ในการเปิดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ (สาขาการค้าปลีก) ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นการสร้างคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียน อย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,11:24   อ่าน 79 ครั้ง