โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โดยกลุ่มกิจการนักเรียนดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาทุกระดับชั้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา 2566

โดยมีผู้ลงสมัครประธานนักเรียนเบอร์ 1 คือ นางสาวจิราพร สีสาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และเบอร์ 2 คือ นางสาวพิมพ์พร ดำแพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ให้ลงคะแนนเสียงในรูปแบบประชาธิปไตย

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2566,11:23   อ่าน 66 ครั้ง