โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองทองท่าแร่

จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ จัดให้มีการฝึกทักษะสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จ่าเอกเกษแก้ว ใจถวิล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาล

เมืองทองท่าแร่ และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทองท่าแร่ ร่วมบรรยายให้ความรู้ และฝึกทักษะสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะในการเข้าเผชิญเหตุด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง ให้สามารถระงับเหตุอัคคีภัย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย สามารถช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อไป ณ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,10:51   อ่าน 100 ครั้ง