โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำโดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการ

โรงเรียน นายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ

นางปุญชรัสมิ์ ภวิลพีโชบลกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดสอบ

รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 2 มีนาคม พ.ศ.2566 จำนวน 16 คน โดยจัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,10:48   อ่าน 92 ครั้ง