โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์

วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โดยกลุ่มกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ จำนวน 56 คน โดย นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวย

การโรงเรียน เข้าร่วมพบนักเรียนที่มีพฤติกรรม ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย ก้าวร้าว มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งเสพติด ฯลฯ

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2566,22:45   อ่าน 27 ครั้ง