โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดยท่านมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,20:44   อ่าน 18 ครั้ง