โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 139536
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 139364
เอกสารประกอบการรับสมัคร Word Document ขนาดไฟล์ 10.67 KB 139196
แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 139543
แบบ นร.01 นร.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 139266
แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 139339