ขั้นตอนก ารทำขลุ่ย
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องของขลุ่ยขลุ่ยสมัยต่างๆชนิดของขลุ่ยไทยการ จับขลุ่ยวิธีเป่าขลุ่ยเทคนิคก ารเป่าขลุ่ยแผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียนก ารระบายลมก ารบำรุงรักษาขลุ่ยลักษณะขลุ่ยที่ดีวิธีอ่านโน้ตเพลงไทยขั้นตอนก ารทำขลุ่ยครูเทียบพูดมาฟังเพลงกันเถอะแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ

   

ก ารทำขลุ่ยของชุมชนบางไส้ไก่ 
ขั้นตอน ก ารทำขลุ่ยจากไม้เนื้อแข็ง 
ภาพขั้นตอนก ารทำขลุ่ย 

จัดทำโดย
ว่าที่ร.ต.สิโรจน์ เที่ยงแท้
Tel. 017564564
โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright( c ) 2004 Mr.Sirot thiangthae. All rights reserved.