โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 4) 29 พ.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 13) 26 พ.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 14) 26 พ.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 12) 26 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 30) 16 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 46) 12 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 40) 12 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 38) 12 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 43) 12 พ.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 123) 27 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 117) 27 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 115) 27 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 113) 27 มี.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 148) 11 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 148) 04 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 166) 04 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 155) 04 มี.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 159) 18 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 177) 14 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 140) 14 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 147) 14 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 200) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 196) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 177) 07 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 190) 02 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 195) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 204) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 179) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 182) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 180) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 193) 28 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อ่าน 176) 06 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 196) 01 ธ.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 201) 26 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ ไม่พนันก็มันส์ได้ (อ่าน 210) 22 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 220) 20 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 211) 15 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 231) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 238) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 245) 06 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 251) 28 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 284) 15 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 340) 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 303) 26 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 340) 01 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 349) 01 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 346) 26 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 357) 26 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 393) 28 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 379) 22 ก.ค. 65