โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้จัดกิจกรรม เดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าแร่ศึกษา กิจกรรมช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดกอง นักเรียนได้เดินทางไกลผจญภัยในฐานต่างๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ในการแก้ปัญหาและเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอด กิจกรรมช่วงบ่าย นักเรียนเข้าฐานผจญภัยตามฐานต่างๆ และนักเรียน ม.3 ได้อยู่ค่ายพักแรมต่อ มีกิจกรรมรอบกองไฟ

กิจกรรมช่วงเช้าของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 มีกิจกรรมออกกำลังกาย ปิดกองลูกเสือ

และบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 165 ครั้ง