โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกวีศิลป์ หนูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน

ท่าแร่ศึกษาดำเนินการจัดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนามสอบโรงเรียน

ท่าแร่ศึกษา และกลุ่มบริหารวิชาการ ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การดำเนินการสอบ

ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,21:26   อ่าน 176 ครั้ง