โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 : ผู้บริหารและคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมส่งตัว นายกวีศิลป์ หนูทอง ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในการนี้โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นายอาทิตย์ ขูรีรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง


โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2566,22:15   อ่าน 57 ครั้ง