โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ด้วยเทศบาลตำบลท่าแร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านท่าแร่ ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จัก โรงเรียนท่าแร่ศึกษาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงจัดนิทรรศการ  และการแสดงมายากล

ของโรงเรียน ณ ศาลามาติโน บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,13:37   อ่าน 64 ครั้ง