โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยกระบวนการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

ภายใต้โครงการ CONNEXT ED

กรณีศึกษา OTOP junior ผู้ประกอบการน้อย ซึ่งคณะวิจัยจำเป็นต้องเก็บข้อมูลภาคสนามกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,13:36   อ่าน 66 ครั้ง