โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาโดยกลุ่มกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต พุทธ-คริสต์ รวมใจเป็น 1 เดียว ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวรพิศ อินธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายโครงการคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 118 ครั้ง