โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยสิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวรพิศ อินธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักเรียนในแต่ละห้องเรียน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 126 ครั้ง